Algemene Voorwaarden

Om de massage die u wilt ondergaan zo goed en ontspannen mogelijk te laten verlopen, hanteer ik een aantal algemene voorwaarden. Als u een afspraak maakt bij Wellness by Tommy ga ik er van uit dat u deze voorwaarden heeft gelezen en hiermee akkoord gaat.

1. Voor het bijhouden van de administratie wordt bij het maken van een afspraak altijd naar uw adres, telefoonnummer en/of e-mailadres gevraagd.

2. Voorafgaand aan de eerste massage/behandeling wordt er door mij een intakegesprek gehouden met de cliënt. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van deze (medische) informatie die hij/zij tijdens dit gesprek verstrekt. Op basis hiervan kan de massage/behandeling op een verantwoordelijke en veilige manier gegeven worden.

3. Bij wijzigingen in de situatie van de cliënt is hij/zij zelf verantwoordelijk om dit aan mij door te geven.

4. Alle informatie die u tijdens het intakegesprek en de massage/behandeling aan mij vertelt wordt vertrouwelijk behandeld. Zonder uw schriftelijke toestemming worden deze nooit aan derden verstrekt.

5. Bij Wellness by Tommy worden geen medische diagnoses gesteld. Bij twijfel kan ik afzien van een massage/behandeling en wordt u door verwezen naar de huisarts of specialist.

6. Bij koorts, griep en steenpuisten (waar dan ook op het lichaam), mag er absoluut niet gemasseerd worden. Bij acute blessures, hoge bloeddruk en ziektes is het raadzaam eerst advies te vragen aan uw arts, voordat u een afspraak maakt.

7. Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos worden geannuleerd. Geannuleerde of vergeten afspraken binnen deze termijn worden door u betaald.

8. Betaling verloopt uitsluitend contant en wordt direct na de massage/behandeling voldaan.

9. Cadeaubonnen zijn uitsluitend inwisselbaar voor de massage/behandeling die op de cadeaubon vermeldt staat en is geldig tot 6 maanden na uitgifte.

10. Wellness by Tommy is niet verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal en/of verlies van persoonlijke bezittingen van de cliënt.

11. Erotische en/of seksuele massages maken geen deel uit van de massages die Wellness by Tommy aanbiedt. Cliënten die hier wel op inspelen worden meteen verzocht de praktijk te verlaten en zijn niet meer welkom.

12. Door akkoord te gaan met deze voorwaarden verklaart u tevens dat u Wellness by Tommy nooit aansprakelijk zal stellen voor bij- en/of nawerkingen die mogelijk het gevolg zouden kunnen zijn van een massage/behandeling die aan u gegeven is.